Woensdag 15 juni 2022, het zit erop als de oceaanroeiers van NYR de deur van het klaslokaal achter zich dicht trekken. Vanaf woensdagmiddag 26 januari heeft het team vrijwel wekelijks op woensdagmiddag in de schoolbanken gezeten bij het Scheepvaart & Transport College te Rotterdam, afdeling Training & Consultancy. Vijftien lesblokken van een halve dag hebben de oceaanroeiers onder de bezielende leiding gestaan van Bert Stoel, docent aan het STC. Met een enorme gedrevenheid, kennis en passie van alles wat met water en scheepvaart te maken heeft, plus een gezonde dosis humor, nam Bert deze leergierige landrotten mee in de wondere wereld van de (internationale) scheepvaart op zee.

De lesstof was door Bert ingedeeld in hapklare blokken in de vorm van PowerPoint presentaties, die al klaar stonden in een aparte TEAMS omgeving voordat de lessen begonnen. Het meest uitgebreide onderdeel betrof navigatie. Een uitermate boeiend maar ook ingewikkeld onderwerp. Omdat de aarde bolvormig is, waardoor er andere wiskundige wetten gelden tijdens een reis over grote afstand dan bij een tweedimensionale kaart die voor jou op tafel ligt of op een beeldscherm geprojecteerd is. Omdat een goede navigatie van levensbelang is voor onze oceaanoversteek, werden er acht lesblokken besteed aan dit onderwerp. Bert heeft ons daarbij ook de beginselen van astro-navigatie bijgebracht, waardoor we zonder alle digitale hulpmiddelen aan boord, tot op 100 mijl nauwkeurig een positiebepaling kunnen doen. Dit kan cruciaal zijn bij een uitval van alle instrumenten / stroomvoorziening aan boord.

Naast navigatie werd er gedurende vier lesblokken stilgestaan bij meteorologie. Waardoor we nu iedere denkbare weerkaart kunnen lezen en aan de hand daarvan het weer kunnen voorspellen. Belangrijke kennis om onze navigator in het on shore (vaste wal) team te begrijpen als hij onze koers wijzigt vanwege naderende slecht-weer-fronten op de oceaan.

De andere lesonderwerpen werden door Bert gedoceerd in één of twee lesblokken, en betroffen wetgeving op zee, instrumenten aan boord en stabiliteit. Vooral het onderwerp stabiliteit was ingewikkeld, pure natuurkunde. Om te begrijpen waarom onze oceaanroeiboot zelfrichtend is. Een soort tuimelaar dus, die -wanneer hij om zou rollen in een (brekende) golf- binnen enkele momenten weer rechtop staat in zijn oorspronkelijke vorm. Naast begrijpen waarom onze oceaanroeiboot zo reageert, kregen wij ook de handelingsperspectieven voorgeschoteld op het moment dat dit scenario zich zou voltrekken. Dit onderdeel zullen wij ook nog in de praktijk oefenen, zodra we de oceaanroeiboot in ons bezit hebben (“rol over test”).

Een van de laatste lessen betrof het bekijken van het gemiddelde weersbeeld en stromingsbeeld van de afgelopen 10 jaar, op onze roeiroute van New York naar Rotterdam, tijdens het tijdslot (window) dat wij gekozen hebben voor onze oversteek (mei – juli 2023). Overall beeld: wind en stroming zijn in dit jaargetijde relatief gunstig (overwegend van west naar oost), ijsbergen zijn al 100 jaar niet meer waargenomen op deze route, en tropische cyclonen vormen zich dan nog niet. Bemoedigend, al gaan we lokaal zeker te maken krijgen met andere omstandigheden die minder gunstig zullen zijn.

We sluiten deze periode af met een voldaan gevoel, onze rugzakjes zitten vol kennis die we volgend jaar zeker nodig gaan hebben. Omdat deze kennis ook weer wat wegzakt, krijgen we relatief kort voor vertrek nog een aantal bijscholingsmomenten. Daarnaast gaan we na de zomerperiode nog een praktijktraining volgen: OPST. De Off Shore Personal Safety Training voor zeezeilers. Die voor ons enigszins wordt aangepast naar zeeroeiers. Maar daarover later meer. We zijn het STC / T&C zeer, zeer dankbaar. Dit prachtige (onderwijs)instituut heeft ons oceaanroeiteam geheel belangeloos in de juiste koers gezet om onze oceaanroeitocht succesvol te kunnen volbrengen. Onze speciale dank gaat uit naar Harm Bergsma, de unit manager Maritiem, en vooral naar onze bevlogen docent Bert Stoel. De weken zullen weer saaier worden zonder jouw fijne les op de woensdagmiddag!