Zaterdagavond 11 februari 2023 hebben wij, de vijf oceaanroeiers van de North Atlantic Four en de Stichting New York – Rotterdam, moeten besluiten dat onze Atlantische oversteek van New York naar Rotterdam, niet gaat plaatsvinden in mei 2023. De start is 1 jaar doorgeschoven, naar mei 2024. De Noord Atlantische route van Amerika naar Europa kan het veiligst geroeid worden in de periode mei – juli, vanwege de weersomstandigheden op dit stuk van de oceaan (relatief veel lage druk gebieden = slecht weer) en vanwege het orkaanseizoen in het Caraïbisch gebied.

Onze oceaanroeiboot Alexia is vertraagd opgeleverd (half januari 2023) vanwege diverse redenen. Vanaf moment van de oplevering is er meerdere keren sprake geweest van onveilige weersomstandigheden. Golfhoogte, wind en stroming waren van dien aard dat we niet konden roeien met Alexia omdat we haven van Scheveningen niet in of uit konden komen, en/of omdat we met onze relatief lage rompsnelheid (met drie roeiers) op de blokken van de pieren of op het strand terecht zouden komen.

Half maart 2023 moet Alexia met alle materialen en voeding in een zeecontainer gepakt worden om begin mei in een jachthaven in New York te kunnen liggen. Wij hebben daardoor onvoldoende voorbereidingstijd om het roeien in de Alexia (2 uur op 2 uur af, nacht roeien), de werking van de navigatie- en communicatie-apparatuur, de (nood)procedures en het langdurig verblijven op zee (> 24 uur), goed te beheersen.

Dit alles is van cruciaal belang om een Atlantische oversteek per roeiboot op een veilige en verantwoorde manier te maken. Naast vriendschap en plezier, is veiligheid de belangrijkste kernwaarde van ons oceaanroeiteam.

2023 zal volledig in het teken staan van de roei-voorbereiding op onze Atlantische oversteek van New York naar Rotterdam, die nu gepland is voor mei 2024. Oceaanroeien = omgaan met tegenslagen. Vele tegenslagen hebben wij nu gehad, en er zullen er vast en zeker nog wel wat gaan komen. Maar wij laten ons daardoor niet afleiden van ons doel: die oceaanroeitocht volbrengen voor een nieuwe woonkamer van het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.

Hartelijke groet namens de North Atlantic Four / Stichting New York – Rotterdam,